SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 3. Četvrtak, 11. veljače 2021.
OPĆINA MATULJI

18.

Na temelju članka 12. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97- ispr., 47/99- ispr., 35/08 i 127/19) i članka 31. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine” broj 125/19) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 10.02.2021. godine, Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 2.02.2021. godine, Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 28.01.2021. godine i Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj 28.01.2021. godine, donose

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA

Članak 1.

U Odluci o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Opatija (“Službene novine Primorsko- goranske županije” broj 5/00, 27/04, 38/07 i 39/20, “Službene novine Općine Lovran” 18/20 i “Službene novine Općine Mošćenička Draga” 15/20) u članku 4. dodaje se stavak 2. koji glasi:

“Vatrogasna djelatnost podrazumijeva sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama.”

Članak 2.

U članku 6. stavak 3. mijenja se i glasi:

“Predstavnika radnika u Vatrogasnom vijeću bira se primjenom postupka za izbor radničkog vijeća sukladno posebnom zakonu koji uređuje radne odnose.”

Članak 3.

Članak 10. mijenja se i glasi:

“U slučaju da JAVNA VATROGASNA POSTROJBA po završnom računu iskaže dobit u poslovnoj godini, ova dobit koristit će se za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti.”

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave.

Ova Odluka zajedno s pročišćenim tekstom objavit će se u službenom glasilu osnivača.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

KLASA: 011-03/20-01/33

URBROJ: 2156/01-01-21-7

Opatija, 10.02.2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, v. r.

KLASA: 011-01/20-01/0018

URBROJ: 2156-04-01-01/21-10

Matulji, 2.02.2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik Općinskog vijeća

Branislav Petković, v. r.

KLASA: 011-01/20-01/10

URBROJ: 2516/01-01-21-9

Lovran, 28.01.2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Galović, v. r.

KLASA: 214-01/20-01/13

URBROJ: 2156/03-02-21-4

Mošćenička Draga, 28.01.2021. godine

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2174&mjesto=51211&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr