SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 44. Srijeda, 23. prosinca 2020.
OPĆINA DOBRINJ

80.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite ( “Narodne novine” broj 82/15, 118/18 i 31/20), te članka 31. Statuta Općine Dobrinj (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 35/09,10/13,36/13, 2/18 i 4/20), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 31. sjednici, održanoj 23. prosinca 2020. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM

zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj
u 2021. godini

Članak 1.

Ovim Programom 1010 utvrđuju se usluge zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj kroz aktivnosti (A):

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 45.000,00 A101002

- službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 40.000,00

- stožer zaštite i spašavanja 5.000,00

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 415.000,00 A101004

- Vatrogasna zajednica otoka Krka 400.000,00

- posebne mjere vlade za protupožarnu zaštitu 15.000,00

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA KRK 130.000,00 A101005

DVD DOBRINJ 30.000,00 A101006

GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 8.000,00 A101007

UKUPNO 628.000,00

Članak 2.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj raspoređena sredstva uplatit će u 12 jednakih rata Javnoj vatrogasnoj postrojbi po izdanim računima osnivača – Grada Krka, a po ugovorima i potrebi ostalima.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. prosinca 2021. godine.

Klasa: 400-08/20-01/1

Ur. broj: 2142-04-01-20-13

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2171&mjesto=51514&odluka=80
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr