SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 44. Srijeda, 23. prosinca 2020.
OPĆINA DOBRINJ

72.

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (“Službene novine” PGŽ broj 35/09, 10/13,36/13, 2/18 i 4/20) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 31. sjednici, održanoj 23. prosinca 2020. godine, donosi

PROGRAM

RASHODA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA

na području Općine Dobrinj u 2021. godini

Članak 1.

Predstavničko tijelo Općine je Općinsko vijeće koje broji jedanaest članova, zamjenik načelnika je volonter te im se mjesečno isplaćuje nagrada za rad i naknada troškova po održanoj sjednici. Redovne aktivnosti (A) programa 1002 su sljedeće:

NAKNADE ZA RAD OPĆINSKIH TIJELA 210.000,00 A100201

- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 200.000,00

- povjerenstvo za provedbu javnih poziva 10.000,00

ČLANARINA UDRUGA OPĆINA 10.000,00 A100202

TEKUĆE DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA 56.500,00 A100203

PROSLAVA DANA OPĆINE 40.000,00 A100204

OPĆINSKE GODIŠNJE NAGRADE 20.000,00 A100205

UKUPNO 336.500,00

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko goranske županije, a primjenjuje se od 1.1.2021. godine.

Klasa: 400-08/20-01/1

Ur.broj: 2142-04-01-20-5

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog Vijeća:

Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2171&mjesto=51514&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr