SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 1. Četvrtak, 21. siječnja 2021.
OPĆINA MATULJI

6.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 04/18, 96/18 i 112/19) te članka 43.stavak 3. točka 16. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), Općinski načelnik Općine Matulji dana 15.01.2021. godine, utvrđuje

PLAN

prijma u službu za 2021. godinu

Članak 1.

Planom prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji za 2021. godinu utvrđuje se stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme u 2021. godini te potreban broj vježbenika u 2021. godini.

Članak 2.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji na dan donošenja ovog Plana popunjeno je 19 radnih mjesta.

Članak 3.

U Jedinstvenog upravnom odjelu u 2021. godini utvrđuje se potreban broj službenika od 21.

U Jedinstvenog upravnom odjelu u 2021. godini planira se popuniti sljedeća radna mjesta:

U Odsjeku za komunalni sustav i prostorno planiranje

referent/ica - komunalni redar

U Odsjeku za samoupravu i upravu

Viši/a savjetnik/ca za društvene djelatnosti

Članak 4.

Općina Matulji popunjava radna mjesta prema ovom planu, sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Pravilniku o unutarnjem redu i financijskim sredstvima osiguranim Proračunom Općine Matulji za 2021. godinu, osim u slučaju potrebe prijma u službu na određeno vrijeme i popune radnog mjesta koje je ostalo upražnjeno nakon donošenja ovog Plana.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« , a objavljuje se i na mrežnoj stranici Općine Matulji.

KLASA: 100-01/21-01/0001

UR. BROJ: 2156-04-02-01/21-0002

Matulji, 15. siječnja 2021.

Općinski načelnik

Mario Ćiković, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2169&mjesto=51211&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr