SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 38. Utorak, 17. studenog 2020.
OPĆINA DOBRINJ

67.

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-proč.tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 23. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 88/01 i 11/02), članka 16. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08 i 136/12) te članka 31. Statuta Općine Dobrinj (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 35/09, 10/13, 36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 35/09, 53/10, 10/13, 36/13, 2/18 i 4/20) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 30. sjednici, održanoj 13.11.2020. godine, donijelo je

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA

zaštite i spašavanja na području
Općine Dobrinj u 2020. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj (S.N. PGŽ br. 34/19 i 18/20) članak 1. mijenja se i glasi:

“Ovim Programom 1010 utvrđuju se usluge zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj kroz aktivnosti (A):

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA45.000,00

A101002

- službena, radna i zaštitna odjeća i obuća40.000,00

- stožer zaštite i spašavanja5.000,00

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA365.000,00

A101004

- Vatrogasna zajednica otoka Krka350.000,00

- posebne mjere vlade za protupožarnu zaštitu15.000,00

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA KRK130.000,00

A101005

DVD DOBRINJ60.000,00

A101006

GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA8.000,00

A101007

UKUPNO608.000,00.”

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

Klasa: 400-08/19-01/1

Ur. broj: 2142-04-01-20-44

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2164&mjesto=51514&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr