SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 38. Utorak, 17. studenog 2020.
OPĆINA DOBRINJ

62.

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19), članka 31. Statuta Općine Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 35/09, 10/13, 36/13, 2/18 i 4/20) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 30. sjednici, održanoj 13.11.2020. godine donosi

I. IZMJENE PROGRAMA

korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na
području Općine Dobrinj u 2020. godini

članak 1.

U Programu korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Dobrinj (Službene novine Primorsko goranske županije br. 34/19) članak 2. mijenja se i glasi:

„Planirana sredstva namjenski će se koristiti u godišnjem programu 1018 kroz kapitalne projekte (K) kako slijedi:

PRIHODI

Naknada za zadr.nez.izg.zgrade u prostoru100.000,00

RASHODI

PROSTORNO PLANIRANJE K101801100.000,00

- urbanistički plan uređenja dijela naselja Klimno24.000,00

- urbanistički plan Brestovica3.500,00

- izmjena prostornog plana72.500,00

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko goranske županije“.

Klasa: 400-08/19-01/1

Ur. broj: 2142-04-01-20-49

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2164&mjesto=51514&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr