SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 38. Utorak, 17. studenog 2020.
OPĆINA DOBRINJ

50.

Temeljem članka 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. stavak 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2020. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/19) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 35/09, 10/13, 36/13, 2/18 i 4/20) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 30. sjednici održanoj dana 13. studenoga 2020. godine, donosi slijedeću

ODLUKU

o zaduženju Općine Dobrinj

Članak 1.

Odlukom o zaduženju Općine Dobrinj u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Odluka) odobrava se zaduživanje Općine Dobrinj, uzimanjem izravnog kredita HBOR-a putem programa kreditiranja ESIF krediti za javnu rasvjetu u iznosu od 2.381.048,75 kuna.

Članak 2.

Općina Dobrinj zadužit će se po sljedećim uvjetima:

- iznos kredita: 2.381.048,75 kuna

- vrsta kredita: namjenski kunski kredit za financiranje projekta: „Rekonstrukcija-energetska obnova dijela javne rasvjete Općine Dobrinj“

- kamatna stopa: 0,1% godišnje, fiksna

- instrumenti osiguranja: Standardni instumenti osiguranja za ovu vrstu financiranja, uključujući, ali ne ograničavajući se na mjenice korisnika kredita i zadužnice korisnika kredita.

- naknada za odobrenje: 0,00%

- rok i način otplate: 5 godina, uz poček od 6 mjeseci; otplata u jednakim polugodišnjim uzastopnim ratama (10 polugodišnjih rata – 1. rata 31.12.2022. godine)

Članak 3.

Kredit će se koristiti za financiranje projekta „Rekonstrukcija-energetska obnova dijela javne rasvjete Općine Dobrinj“, u Dobrinju.

Članak 4.

Povrat kredita osigurat će se iz proračuna Općine Dobrinj.

Članak 5.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Dobrinj za zaključivanje Ugovora o zaduživanju sa HBOR-om.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-05/20-01/7

Ur. broj: 2142-04-01-20-8

Dobrinj, 13. studenog 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2164&mjesto=51514&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr