SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 36. Petak, 30. listopada 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

166.

Na temelju članka 19. stavka 5. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14), članka 18. stavka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 22/14), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 33. sjednici od 29. listopada 2020. godine donijela je

ODLUKU

o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih
Primorsko-goranske županije za 2021. godinu

Članak 1.

Daje se odobrenje na Program rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2021. godinu kojeg je Savjet mladih Primorsko-goranske županije donio na sjednici održanoj 10. rujna 2020. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-04/20-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-31

Rijeka, 29. listopada 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2162&mjesto=00001&odluka=166
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr