SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 24. Petak, 17. srpnja 2020.
OPĆINA BAŠKA

40.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 4/18 i 6/20), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj dana 15. srpnja 2020. godine, donijelo je

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta

Članak 1.

U Odluci o prihvaćanju projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/17) mijenja se članak 6. stavak 2. Odluke i glasi:

»Daje se suglasnost tvrtki PONIKVE VODA d.o.o. za sklapanje ugovora o kreditu i dodatka ugovoru s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 HRK (prilog: indikativna ponuda od 31. svibnja 2016. godine, nacrt ugovora o kreditu i dodatka ugovora).«

Članak 2.

Članak 8. stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

»Pismo namjere o suradnji jedinica lokalne samouprave otoka Krka na provedbi ovog projekta, indikativna ponuda HBOR-a, nacrt ugovora o kreditu i dodatka ugovoru, sastavni su dio ove Odluke, ali nisu predmet objave.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/6

Ur. broj: 2142-03-01/1-20-4

Baška, 15. srpnja 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2150&mjesto=10007&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr