SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 18. Četvrtak, 28. svibnja 2020.
OPĆINA DOBRINJ

35.

Na temelju članku 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 35/ 09, 10/13, 36/13 i 2/18), Općinsko vijeće na 26. sjednici, održanoj dana 21. svibnja 2020. godine, donijelo je

I IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA
RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA
na području Općine Dobrinj u 2020. godini

Članak 1.

U Programu Razvoj civilnog društva (Službene novine Primorsko goranske županije 34/19 ) čl. 1. mijenja se i glasi:

»Programom 1019 Razvoj civilnog društva, financiraju se udruge s područja Općine Dobrinj, otoka Krka, Primorsko goranske županije i područja Republike Hrvatske s ciljem jačanja civilnog društva, sukladno prihvaćenim programima po pozivu za zadovoljenje javnih potreba na području Općine Dobrinj, koje provodi Povjerenstvo za provedbu javnih poziva te ostalih potreba, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ove izmjene Programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/19-01/1

Ur. broj: 2142-04-01-20-33

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2144&mjesto=51514&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr