SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 17. Četvrtak, 21. svibnja 2020.
OPĆINA DOBRINJ

20.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13, 36/13, 2/18 i 4/20) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 26. sjednici, održanoj dana 21. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje
PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.

Članak 1.

Daje se suglasnost za dugoročno zaduženje PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. u iznosu od 6.307.397,93 kn, kod Erste & Steiermarkische banke za izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture Otoka Krka u sklopu EU projekta Ponikve voda d.o.o. »Projekt prikupljanja, pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda na području Otoka Krka« pod sljedećim uvjetima:

                                  *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. dužno je Općini Dobrinj odmah po sklapanju ugovora o kreditu dostaviti primjerak sklopljenog ugovora kako bi Općina u roku od 8 dana mogla isti dostaviti Ministarstvu financija.

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. dužno je Općini Dobrinj dostaviti kvartalna izvješća o stanju duga po danoj suglasnosti u roku 5 dana po proteku kvartala.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/3

Ur. broj: 2142-04-01-20-9

Dobrinj, 21. svibnja 2020.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2143&mjesto=51514&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr