SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 17. Četvrtak, 21. svibnja 2020.
OPĆINA DOBRINJ

15.

Na temelju članka 95. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/ 20), Odluke Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja od 20.03.2020. godine, KLASA: 804-08/20-01/1, URBROJ: 531-01-20-1, i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 09, 10/13, 36/13, 2/18 i 4/20) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 26. sjednici, održanoj dana 21. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade
za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi
za obavljanje poslovne djelatnosti, za vrijeme
trajanja epidemije COVID-19

Članak 1.

Obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi vlasnik ili korisnik poslovnog prostora i građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, koji je sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike

Hrvatske KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300- 20-1, od dana 19. ožujka 2020. godine (»Narodne novine« broj 32/20) obuhvaćen mjerom obustave rada, za razdoblje od 01.04.2020. do 30.06.2020. godine.

Članak 2.

Oslobađanje iz članka 1. ove Odluke ne odnosi se na obveznike iz članka 15. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/ 19), koji komunalnu naknadu plaćaju u visini 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine.

Članak 3.

Postupak u svezi oslobađanja od plaćanja komunalne naknade sukladno članku 1. ove Odluke pokreće Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj po službenoj dužnosti, a od obveznika plaćanja komunalne naknade u slučaju potrebe zatražit će se dostava odgovarajuće dokumentacije u svezi ispunjavanja uvjeta iz članka 1. ove Odluke.

U postupku oslobađanja iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel obvezniku plaćanja komunalne naknade na dokaziv način (putem poštanske pošiljke, elektroničke pošte i sl.) dostavlja pisanu obavijest o oslobađanju plaćanja komunalne naknade.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/3

Ur. broj: 2142-04-01-20-4

Dobrinj, 21. svibnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2143&mjesto=51514&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr