SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 4. Petak, 28. veljače 2020.
OPĆINA DOBRINJ

7.

Na temelju članka 75. i 78. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 24. sjednici održanoj dana 28. veljače 2020. godine, donosi

PLAN
davanja koncesija na području Općine
Dobrinj za 2020. godinu

Članak 1.

Donosi se Plan davanja koncesija na području Općine Dobrinj za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Općina Dobrinj planira u 2020. godini dati sljedeće koncesije:

1. Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Dobrinj

- planirani broj koncesija: jedna koncesija

- rok na koji se koncesija planira dati: 3 godine

- početak koncesije: 2020. godina

- procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi 12.000,00 kuna a planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,

- pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18), Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17) i Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/19).

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/1

Ur. broj: 2142-04-01-20-9

Dobrinj, 28. veljače 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Zoran Kirinčić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2130&mjesto=51514&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr