SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 32. Petak, 13. prosinca 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

272.

Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16-Uredba i 67/18), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 25. sjednici održanoj 12. prosinca 2019. godine donijela je

ODLUKU
o imenovanju sudaca porotnika
Županijskog suda u Rijeci

Članak 1.

Za suce porotnike Županijskog suda u Rijeci imenuju se:

1. Predrag Kramarić

2. Anton Orlić

3. Razija Mrakovčić

4. Marinella Zdravković

5. Stjepan Modrčin

6. Jozo Rajkovača

7. Manon Giron

8. Jasmina Troha

9. Neda Pugar

10. Midhad Huskić

11. Jadranka Ajvaz

12. Slavica Mičetić

13. Zdravko Winter

14. Alfred Barabaš

15. Ivana Kovačević Ostojić

16. Natalija Rakić

17. Zorko Kinkela

18. Sonja Kirin

19. Tatjana Koželj-Mladenić

20. Livija Škrinjar

21. Andreja Vignjević

Članak 2.

Suci porotnici iz članka 1. ove Odluke imenuju se na četiri godine i istekom toga roka mogu biti ponovno imenovani.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom imenovanja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-76

Rijeka, 12. prosinca 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2122&mjesto=00001&odluka=272
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr