SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 31. Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.
OPĆINA BAŠKA

81.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 4. prosinca 2019. godine, donijelo je

III. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA
gradnje komunalne infrastrukture na području
Općine Baška u 2019. godini«

Članak 1.

Ovim Programom gradnje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određene su građevine komunalne infrastrukture koje će se:

- graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- graditi izvan građevinskog područja

- rekonstruirati

- uklanjati

Građevine komunalne infrastrukture jesu:

1. Nerazvrstane ceste

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. Javna parkirališta

4. Javne garaže

5. Javne zelene površine

6. Građevine i uređaji javne namjene

7. Javna rasvjeta

8. Groblja i krematoriji na grobljima

9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

Ovaj Program sadrži procjenu troškova gradnje određene komunalne infrastrukture s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sadržaj Programa prikazan je u tablici:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

U skladu sa sadržajem Programa prikazanim u članku 2. troškovi Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Baška za 2019. godinu, a njima raspolaže Općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 5.

Ove izmjene i dopune programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-05/19-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-5

Baška, 4. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2121&mjesto=10007&odluka=81
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr