SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 22. Petak, 13. rujna 2019.
OPĆINA BAŠKA

62.

Na temelju članka 20. stavci 3. i 8. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine« broj 152/08, 59/09, 97/13, 15/ 13, 30/14) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 9. rujna 2019. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Program utroška sredstava boravišne pristojbe
u 2019. godini

Članak 1.

U Programu utroška boravišne pristojbe u 2019. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 37/ 18) članak 2. mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/19-01/7

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-15

Baška, 9. rujna 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2112&mjesto=10007&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr