SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 14. Petak, 31. svibnja 2019.
OPĆINA BAŠKA

28.

Temeljem članka 5. stavak 1. točka 2. i članka 28. stavak. 3. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 13/11, 18/11, 29/12), te članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), Općinski načelnik Općine Baška, dana 23. svibnja 2019. godine, donio je

ODLUKU
o dopuni Odluke o visini naknade za korištenje javne
površine, te načinu i rokovima plaćanja iste

Članak 1.

U Odluci o visini naknade za korištenje javne površine, te načinu i rokovima plaćanja iste (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 15/18) u članku 8. stavak 1. točka 8.1.A dodaje se nova podtočka 10., koja glasi:

10. ugost. radnja-slastičarnica - Ulica kralja Zvonimira 37.500,00 kn

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 307-01/19-01/1

Ur. broj: 2142-03-02/1-19-1

Baška, 23. svibnja 2019.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik

mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2104&mjesto=10007&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr