SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 23. Četvrtak, 8. lipnja 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
78

76.

Na temelju članka 99. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03 i 44/06), članka 30. Statuta Centra za rehabilitaciju Fortica- Kraljevica i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 8. lipnja 2006. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Centra za rehabilitaciju Fortica-Kraljevica

I.

Za članove Upravnog vijeća Centra za rehabilitaciju Fortica-Kraljevica imenuju se:

1) Anđelko Manestar, predstavnik Primorsko-goranske županije

2) Helena Vidaković, predstavnica Primorsko-goranske županije

3) Željko Šimunić, predstavnik Primorsko-goranske županije

4) Alenka Vondra Butigan, predstavnica stručnih radnika Centra

5) Jana Marijan Maričić, predstavnica korisnika Centra.

II.

Mandat članova Upravnog vijeća je četiri godine.

III.

Konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća na kojoj će se birati predsjednik Upravnog vijeća i njegov zamjenik održat će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom imenovanja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/49

Ur. broj: 2170-01-11-01-06-3

Rijeka, 8. lipnja 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=178&mjesto=00001&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr