SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 20. Utorak, 23. svibnja 2006.
OPĆINA VINODOLSKA
4

21.

Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o Javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01 197/03 i 92/05), članka 1. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (»Narodne novine« broj 14/02), članka 46. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 26/01, 03/02 i 09/02), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 7. redovitoj sjednici održanoj 27. travnja 2006. godine donijelo je

PLAN
nabave roba, radova i usluga male vrijednosti
za 2006. godinu

Članak 1.

Planom nabave Općine Vinodolske za robe, radove i usluge male vrijednosti za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: PLAN), određuje se nabava roba, radova i usluga za koje su planirana sredstva u Proračunu Općine Vinodolske za 2006. godinu i čija ukupna vrijednost po proračunskim stavkama čini iznos manji od 200.000,00 kuna, maksimalno 199.999,99 kuna.

U vrijednost nabave nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).

Članak 2.

Općina Vinodolska provodit će postupak nabave roba, radova i usluga iz točke 1. ovog Plana prvenstveno ograničenim prikupljanjem ponuda po pozivu a tek u izuzetnim slučajevima ove nabave provodit će se postupak javnog prikupljanja ponuda dok za nabavu roba, radova i usluga manjoj od 20.000,00 kuna, način nabave je izravnim ugovaranjem.

Izravno ugovaranje primjenjivat će se i u slučaju ako se u prethodnom postupku javnog ili ograničenog prikupljanja ponude po pozivu dobije samo jedna prihvatljiva ponuda.

Članak 3.

Tijekom 2006. godine Općina Vinodolska će pristupiti nabavi sljedećih roba, radova i usluga male vrijednosti:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 4.

Odluka o osnivanju stručnog povjerenstva i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku provođenja nabave male vrijednosti, za nabave vrijednosti veće od 20.000,00 kuna donosi općinsko Poglavarstvo na prijedlog stručnih službi.

Administrativne poslove za provođenje postupka nabave male vrijednosti provodit će Jedinstveni upravni odjel odnosno odgovarajuća služba (Odsjek) unutar Upravnog odjela čiji djelokrug rada obuhvaća nabave iz članka 3. ovog Plana.

Članak 5.

Za provedbu postupka nabave male vrijednosti u Odsjeku za proračun i financije Upravnog odjela vodit će se evidencija postupka nabave i sklopljenih ugovora o nabavi male vrijednosti na propisanom Obrascu E-MV.

Članak 6.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 021-05/06-01 -7

Ur. broj: 2107-03/06-01-7-07-1

Bribir, 27. travnja 2006.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Općine Vinodolske

Željko Citković, v. r.

 

Plan nabave roba, radova i usluga   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=175&mjesto=91253&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr