SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 1. Utorak, 3. siječnja 2006.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 HTML

1.

Na temelju članka 21. i 29. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« broj 26/01, 3/02 i 09/02) Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 4. redovitoj sjednici održanoj 21. prosinca 2005., donijelo je

PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE
ZA 2006. GODINU

A/ Kapitalna ulaganja

Članak 1.

1. Izrada detaljnih planova uređenja 300.000,00 kuna

2. Projekti kanalizacije 187.000,00 kuna

3. Projekti i elaborati za poduzetničke

zone 50.000,00 kuna

4. Izgradnja dijela kanalizacije Tribalj 470.000,00 kuna

5. Građevinsko zemljište 100.000,00 kuna

6. Kap. pom. Hep-el. šumskog dijela 220.000,00 kuna

7. Ulaganja na građevinskim objektima 87.000,00 kuna

8. Dodatna ulaganja - dječji vrtić Tribalj 995.000,00 kuna

9. Sportsko-rekreacioni tereni 30.000,00 kuna

B / USLUGE

Članak 2.

1. Tekućeg i investicijskog održavanja građ.

objekata 93.000,00 kuna

2. Usluge održavanja groblja 181.000,00 kuna

3. Građevinski radovi na grobljima 60.000,00 kuna

4. Sanacija divljih deponija 160.000,00 kuna

5. Veterinarske i sanitetske usluge 50.000,00 kuna

6. Odvoz smeća 140.000,00 kuna

7. Održavanje Bio-diska 173.000,00 kuna

8. Subvencije autobusnih linija 200.000,00 kuna

9. Uređenje poljskih puteva 10.000,00 kuna

10. Sanacija potpornih zidova 200.000,00 kuna

11. Sanacija udarnih rupa i popravak

asfalta 340.000,00 kuna

12. Održavanje odvoda i kanala u zahvatu

cesta 50.000,00 kuna

13. Horizontalna signalizacija 80.000,00 kuna

14. Zimska služba 38.000,00 kuna

15. Izdaci za korištenje Duplja 120.000,00 kuna

24. Održavanje parkova 70.000,00 kuna

a/ Drivenik 10.000,00 kuna

b/ Tribalj 15.000,00 kuna

c/ Grižane 20.000,00 kuna

d/ Bribir 25.000,00 kuna

C / ROBA

Članak 3.

1. Električna energija

a/ održavanje i proširenje javne

rasvjete 240.000,00 kuna

b/ potrošnja javne rasvjete 345.000,00 kuna


2. UKUPNO: 585.000,00 kuna


3. Potrošnja el. energije u objektima 145.000,00 kuna

4. Voda i energija 24.000,00 kuna

5. Nabavka kompjuterske opreme 30.000,00 kuna

6. Nabavka uredskog namještaja 50.000,00 kuna

7. Nabavka komunikacijske opreme 30.000,00 kuna

Članak 4.

Ovaj Plan nabave dugotrajne imovine stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01-12

Ur. broj: 2107-03/05-01-4-03-3-1

Bribir, 21. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=155&mjesto=91253&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr