SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 38. Subota, 24. prosinca 2005.
OPĆINA KOSTRENA
49

54.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« broj 22/01, 05/02 i 20/02), Općinsko vi

jeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 15. prosinca 2005., donosi

PROGRAM
izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2006. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kostrena za 2006. godinu, za:

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

- groblja,

- vodoopskrbu

Programom iz stavka 1. ovog članka određuje se popis građevina s procjenom troškova za gradnju, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnosti.

Članak 2.

I.Gradnja objekata i uređaja za odvodnju
i pročišćavanje otpadnih voda 1.750.000,00

1.Izgradnja kanalizacijskog kolektora
i ogranaka kanalizacijskog sustava
Sv. Lucija 864.000,00

2.Izgradnja kanalizacijskog kolektora
i priključaka kanalizacijskog sustava
Žuknica 886.000,00

II. Gradnja groblja 1.200.000,00

1.Izgradnja mrtvačnice - groblje
Sv. Lucija 1.200.000,00

III.Gradnja objekata i uređaja opskrbe
pitkom vodom 670.000,00

1.Izgradnja vodovoda Glavani - Fufići 400.000,00

2.Vodovod Paveki 70.000,00

3.Program voda 3 200.000,00


UKUPNO: 3.620.000,00 kn

Članak 3.

Ukupna sredstva Programa, osiguravaju se iz komunalnog doprinosa, iz Proračuna Općine Kostrena i drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-05-45

Kostrena, 15. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik

Marijan Blokar, oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=152&mjesto=51221&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr