SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 38. Subota, 24. prosinca 2005.
OPĆINA KOSTRENA
49

52.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« broj 22/01, 05/02 i 20/02), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 15. prosinca 2005., donosi

ODLUKU
o izmjenama Programa izgradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2005. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se članak 1. stavak 1. Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu (»Službene novine« broj 41/04) na način da se brišu alineje 3. i 6. istoga.

Članak 2.

Članak 2. Programa mijenja se i glasi:

I. Gradnja nerazvrstanih cesta 88.200,00

1. Izgradnja ceste - odvojka za uvalu Žurkovo 88.200,00

 (izgradnja potpornih i obložnih zidova, proširenje ceste, izvedba rubnjaka i asfaltnog zastora)

II.Gradnja objekata i uređaja za odvodnju
i pročišćavanje otpadnih voda 450.000,00

1.Izgradnja kanalizacijskog kolektora
i ogranaka kanalizacijskog sustava
Sv. Lucija 200.000,00

2.Izgradnja kanalizacijskog kolektora
i priključaka kanalizacijskog sustava
Žuknica 200.000,00

3.Vrh Martinšćice 50.000,00

III. Gradnja groblja 300.000,00

1.Izgradnja kapelice i uređenje prostora
ispred kapelice - Sv. Lucija 68.000,00

2.Izgradnja grobnih mjesta - proširenje
groblja Sv. Barbara 232.000,00

IV.Gradnja objekata i uređaja opskrbe
pitkom vodom 472.100,00

1. Izgradnja vodovoda Glavani - Fufići 372.100,00

2. Izgradnja vodovoda u Glavanima 100.000,00


UKUPNO: 1.360.300,00 kn

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-05-40

Kostrena, 15. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik

Marijan Blokar, oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=152&mjesto=51221&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr