SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 38. Subota, 24. prosinca 2005.
OPĆINA KOSTRENA
49

50.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 05/02, 20/ 02), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici 15. prosinca 2005. godine donijelo je

PRORAČUN
Općine Kostrena za 2006. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 4.

Plan razvojnih programa Općine Kostrena za razdoblje od 2007. - 2008. godinu sastavni je dio ovog proračuna. Za 2007. i 2008. godinu plan razvojnih programa uskladit će se u posebnom dijelu proračuna Općine Kostrena za svaku od tih godina.

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Proračun Općine Kostrena za 2006. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 021-05/05-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-05-42

Kostrena, 15. prosinca 2005.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Marijan Blokar, oec., v. r.

 

Proračun Općine Kostrena za 2006. godinu  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=152&mjesto=51221&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr