SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 32. Ponedjeljak, 28. studenog 2005.
OPĆINA KOSTRENA
164

47.

Općinsko vijeće Općine Kostrena, temeljem članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00 i 114/01) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 5/02 i 20/02) na sjednici održanoj 17. studenoga 2005. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 41/04) iza članka 8. dodaje se članak 8.a koji glasi:

»Članak 8.a

Iznimno od članka 8. stavak 1. ove Odluke zakupodavac će sadašnjem zakupniku poslovnog prostora koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu.

Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 1. ovog članka u roku od 30 dana, zakupodavac će raspisati javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u kojem će početni iznos zakupnine biti onaj koji je ponuđen zakupniku iz stavka 1. ovog članka.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.«

Članak 2.

U članku 12. stavak 1. briše se, stavak 2. postaje stavak 1. a stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 3.

U članku 15. u tabeli bodova za utvrđivanje zakupnine iza djelatnosti 2.) Trgovina dodaje se pod 2.A.) Trgovina prehrambenim proizvodima s iznosom bodova 1.6a.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-05-38

Kostrena, 17. studenoga 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Marijan Blokar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=146&mjesto=51221&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr