SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 26. Petak, 30. rujna 2005.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 HTML

40.

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 7/ 02) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/02 i 20/02), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 29. rujna 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije nerazvrstanih cesta

Članak 1.

Komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena i to: radovi na obnovi i izradi oznaka na kolniku, održavanju oznaka referentnog sustava označavanja cesta, zamjenu, ugrađivanje nove i poboljšanje vertikalne prometne signalizacije i opreme ceste, povjeravaju se društvu FUTURA TRADE d.o.o. Lovran, Put školarovo 31, Lovran.

Članak 2.

Općinsko poglavarstvo sklopit će s društvom iz članka 1. Odluke ugovor o obavljanju komunalnih poslova.

Ugovor iz stavka 1. ovog članka sklapa se na rok od 4 (četiri) godine računajući od dana sklapanja istog.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-05-27

Kostrena, 29. rujna 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Marijan Blokar, oec., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=140&mjesto=51221&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr