SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 26. Petak, 30. rujna 2005.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 HTML

37.

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 7/ 02) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/02 i 20/02), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 29. rujna 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje
komunalnih poslova održavanja hortikulturno neuređenih javnih površina

Članak 1.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina na području Općine Kostrena i to poslovi na hortikulturno neuređenim lokacijama koji podrazumijevaju: kosidbu, krčenje, grabljanje, uklanjanje suhih, napuklih i oštećenih grana i bilja, skupljanje sitnog otpada i kamenja, odvoz i deponiranje zelenog materijala, čišćenje autobusnih stanica, čišćenje plaža, a prema Planu održavanja javnih površina, povjeravaju se društvu CIBE d.o.o. Kostrena, Šodići 7, Kostrena.

Članak 2.

Općinsko poglavarstvo sklopit će s društvom iz članka 1. Odluke ugovor o obavljanju komunalnih poslova.

Ugovor iz stavka 1. ovog članka sklapa se na rok od 4 (četiri) godine računajući od dana sklapanja istog.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-05-30

Kostrena, 29. rujna 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Marijan Blokar, oec., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=140&mjesto=51221&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr