SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 22. Ponedjeljak, 8. kolovoza 2005.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 HTML

30.

Općinsko vijeće Općine Kostrena, u pravnoj stvari promjene statusa javnog dobra u k.o. Kostrena - Lucija, temeljem članka 35. stavka 4. i 6. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 5/02 i 20/02) na sjednici održanoj 28. srpnja 2005. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da su stara k.č. broj 7357 i dio stare k.č. 7305/ 1 k.o. Kostrena - Lucija, izgubile značaj dobra u općoj uporabi, te predstavljaju neizgrađeno građevinsko zemljište na predjelu zvanom Pod Kalić, a ulaze u novoformiranu k.č. broj 4099 k.o. Kostrena-Lucija.

Članak 2.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Rijeci, provest će u zemljišnim knjigama uknjižbu na način da će se na nekretninama iz točke 1. ove Odluke brisati javno dobro u općoj uporabi i kao vlasnika istih upisati Općinu Kostrena.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-05-22

Kostrena, 28. srpnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Marijan Blokar, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=137&mjesto=51221&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr