SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 22. Ponedjeljak, 8. kolovoza 2005.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 HTML

26.

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04)) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/ 01, 5/02 i 20/02) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 28. srpnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U članku 11. Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/00, 34/01, 15/04 i 30/04) (u nastavku: Odluka), iza stavka 2., dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa koji gradi poslovni objekt u II zoni (područje gospodarsko-proizvodnih zona) može se odobriti plaćanje komunalnog doprinosa u 12 (dvanaest) mjesečnih rata pod uvjetom da obveznik dostavi odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja (zadužnicu).«

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»U slučaju obročne otplate komunalnog doprinosa, ako obveznik ne plati dospjeli obrok komunalnog doprinosa na vrijeme, cjelokupni preostali iznos dospijeva odmah na naplatu.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-05-21

Kostrena, 28. srpnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Marijan Blokar, v. r.

 

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=137&mjesto=51221&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr