SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 22. Ponedjeljak, 8. kolovoza 2005.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 HTML

23.

Na temelju odredbe članka 14. stavak 3. i 4. i članka 32. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/ 03) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 05/02 i 20/02), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici 28. srpnja 2005. godine donosi

ODLUKU
o I. izmjenama i dopuna Proračuna
Općine Kostrena za 2005. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Kostrena za 2005. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 41/04) članak 1. mijenja se i glasi:

»Proračun Općine Kostrena za 2005. godinu sastoji se od:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 2.

U članku 2. Proračuna prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama povećavaju se kako je prikazano u priloženoj tabeli istih.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

U članku 3. Proračuna Općine Kostrena za 2005. godinu, iznos od 49.162.000 kn raspoređuje se po nositeljima i korisnicima kako slijedi:

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-05-17

Kostrena, 28. srpnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Marijan Blokar, v. r.

 

Odluka o I. izmjenama i dopunama   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=137&mjesto=51221&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr