SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 21. Petak, 29. srpnja 2005.
OPĆINA MATULJI
35

30.

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 10. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji (»Službene novine« broj 19/02 - pročišćeni tekst) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« broj 24/01 i 18/03), Općinsko vijeće Op

ćine Matulji, na sjednici održanoj dana 4. srpnja 2005. godine donosi

RJEŠENJE
o imenovanju članova Odbora za prostorno uređenje,
planiranje i zaštitu okoliša Općinskog vijeća
Općine Matulji

Članak 1.

U Odbor za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša Općinskog vijeća Općine Matulji imenuju se:

1. Milan Šajina, Jurdani 61 a, za predsjednika

2. Davor Kalčić, Lipa 48, za člana

3. Siniša Sinčić, Matulji, Kvarnerska cesta 15, za člana

4. Eduard Kalokira, Matulji, Mihotićev prolaz 13, za člana

5. Marko Tomić, dipl.oec., Matulji, Milana Frlana 28, za člana

6. Boris Matetić, Jušići 94, za člana

7. Georg Žeželić, Matulji, Branka Laginje 33, za člana

Članak 2.

Nadležnost Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša utvrđena je člankom 10. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji.

Članak 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/7

Ur. broj: 2156-04/05-06

Matulji, 4. srpnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Ćiković, ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=135&mjesto=51211&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr