SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 20. Petak, 22. srpnja 2005.
OPĆINA DOBRINJ
13

11.

Na temelju članka 21. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 24. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 30/01), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na sjednici održanoj dana 12. srpnja 2005. godine, donosi

PRVE IZMJENE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u 2005. godini

Članak 2.
(mijenja se i glasi)

Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

1. prihodi od komunalne naknade 450.000,00 kn

2. prihodi od koncesija 150.000,00 kn

5. prihodi od prodaje nef.imovine 1.156.850,00 kn

6. prihodi iz proračuna 4.203.150,00 kn

UKUPNO 5.960.000,00 kn

Članak 3.

Rashodi obuhvaćaju sljedeće:

I ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

A) Održavanje javnih površina

Čišćenje se obavlja prema unaprijed planiranim ciklusima i prema potrebi

- deratizacija i dezinsekcija 45.000,00 kn

- veterinarske usluge 25.000,00 kn

- usluge čišćenja, pranja i sl. (javni WC) 55.000,00 kn

- geodetsko-katastarske usluge 20.000,00 kn

- projekti 300.000,00 kn

- uređenje prostora - TD »Komun«450.000,00 kn

- prostorni, detaljni i urbanistički planovi 400.000,00 kn

- ostale nespomenute usluge 50.000,00 kn

- vodna naknada 15.000,00 kn

- kontejneri 10.000,00 kn

- klupe 15.000,00 kn

B) Odvoz smeća 500.000,00 kn

Pražnjenje kontejnera i odvoz krupnog otpada
ostavljenog oko kontejnera za kućno smeće

UKUPNO 1.885.000,00 kn

II ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

utrošak ulične rasvjete 200.000,00 kn

kapitalne pomoći trg. društvu »Komun« 600.000,00 kn

UKUPNO 800.000,00 kn

III ODRŽAVANJE GROBLJA

čišćenje groblja, saniranje deponija 200.000,00 kn

IV ODRŽAVANJE CESTA

usluge tekućeg i investicijskog održavanja
cesta 650.000,00 kn

V ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

usluge tekućeg i investicijskog odr.
građ. objekata 500.000,00 kn

popravak doma Sužan 150.000,00 kn

popravak doma Čižići 100.000,00 kn

usluge tekućeg i investicijskog održ.
sakralnih objek. 250.000,00 kn

crkva Gostinjac 250.000,00 kn

crkva Dobrinj 150.000,00 kn

UKUPNO 1.400.000,00 kn

VIODRŽAVANJE OBALE I MORSKIH PRISTANIŠTA

- usluge tekućeg i inv. održ. morskih
pristaništa 400.000,00 kn

VI OPSKRBA VODOM

potrošnja vode tuševa na plažama 30.000,00 kn

VIIOTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA440.000,00 kn

Zajam se otplaćuje preko komunalnog društva Ponikve za materijal i cijevi koje se koriste kod izgradnje vodovoda.

VIIIKAMATA ZA PRIMLJENE
ZAJMOVE 150.000,00 kn

negativne tečajne razlike 5.000,00 kn

UKUPNO 155.000,00 kn

SVEUKUPNO 5.960.000,00 kn

Klasa: 400-08/04-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-03-02

Dobrinj, 12. srpnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Neven Komadina, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=134&mjesto=51514&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr