SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 19. Petak, 15. srpnja 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
99

95.

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Proračunskog investicijskog fonda županijskih lučkih uprava Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 9/05) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04.) Županijsko poglavarstvo na 1. sjednici održanoj 8. srpnja 2005. godine, donijelo je

PRAVILNIK
o uvjetima i načinu korištenja sredstava
Proračunskog investicijskog fonda županijskih
lučkih uprava Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti i način korištenja sredstava, te utvrđivanje prioriteta, odnosno objekata lučke podgradnje (infrastrukture) i lučke nadgradnje (suprastrukture) unutar lučkog područja luka u nadležnosti županijskih lučkih uprava koje će se financirati iz sredstava Proračunskog investicijskog fonda županijskih lučkih uprava Primorsko - goranske županije (u daljnjem tekstu: Fond), te ostala pitanja vezana za rad Fonda.

Članak 2.

Projekti i programi utvrđeni u Financijskom planu Fonda sufinanciraju se sredstvima Fonda pod uvjetima i na način utvrđen Odlukom o osnivanju Fonda, ovim Pravilnikom, a temeljem odluke Županijskog poglavarstva.

Članak 3.

Sredstva Fonda namijenjena su za realizaciju projekata koji se odnose na gradnju i održavanje objekata lučke podgradnje (infrastrukture) i lučke nadgradnje (suprastrukture) unutar lučkog područja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja za područje Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Županijske lučke uprave obvezne su dostaviti zahtjeve za dodjelom sredstava Fonda najkasnije do 31. listopada tekuće godine za iduću godinu Odboru Fonda putem Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze Primorsko-goranske županije.

Izuzetno od stavka 1. ovog članka zahtjevi za dodjelom sredstva u 2005. godini se podnose najkasnije u roku 30 dana od dana stupanja ovog Pravilnika na snagu.

Članak 5.

Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze Primorsko - goranske županije obvezan je zaprimljene zahtjeve iz članka 4. ovog Pravilnika obraditi najkasnije do 30. studenog tekuće godine i dostaviti Odboru Fonda, koji priprema prijedlog Odluke o investicijskim projektima koji će se financirati iz sredstava Fonda u idućoj godini sukladno članku 6. i 7. ovog Pravilnika.

Županijsko poglavarstvo na prijedlog Odbora Fonda donosi odluku o odabiru investicijskog projekta, najkasnije do 15. prosinca tekuće godine za iduću godinu.

Izuzetno od stavka 1. i 2. ovog članka, u 2005. godini Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze obvezan je zaprimljene zahtjeve iz članka 4. ovog Pravilnika obraditi najkasnije 45 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika i dostaviti Odboru Fonda. Odbor Fonda dostavit će prijedlog Odluke o investicijskim projektima koji će se financirati iz sredstava Fonda u 2005. godini Županijskom poglavarstvu najkasnije 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 6.

Županijske lučke uprave sredstva Fonda mogu koristiti ako Odbor Fonda utvrdi da ispunjavaju sljedeće minimalne uvjete:

. Projekti gradnje, odnosno održavanja objekata lučke podgradnje i lučke nadgradnje kao i izrada pripadajuće dokumentacije (u daljnjem tekstu: investicijski projekti) moraju biti utvrđeni godišnjim Financijskim planom, kao i programom razvoja i rada Županijske lučke uprave,

. Radi se o investicijskom projektu neophodnom za ostvarivanje djelatnosti Županijske lučke uprave,

. Županijska lučka uprava ne može samostalno osigurati cjelokupna sredstva potrebna za realizaciju investicijskog projekta iz svojih prihoda,

. Županijska lučka uprava ima cjelokupnu tehničku dokumentaciju i dozvole potrebne za realizaciju investicijskog projekta,

. Učešće Županijske lučke uprave i ostalih sudionika (jedinica lokalne samouprave, Ministarstvo, razne donacije, udruge građana i dr.), u realizaciji investicijskog projekta.

Članak 7.

Utvrđivanje redoslijeda investicijskih projekata koji ispunjavaju uvjete iz članka 6. ovog Pravilnika, provest će se temeljem sljedećih kriterija:

. Hitnoća investicijskog zahvata zbog mogućeg daljnjeg urušavanja lučke podgradnje,

. Uloga i značaj investicijskog zahvata u funkciji pomorskog gospodarstva u cjelini, odnosno posebice bolje pomorske povezanosti,

. Značaj luke na čijem područje se investicijski projekt odnosi,

. Učešće pojedine županijske lučke uprave u sredstvima Fonda,

. Učešće dužine lučkog područja luka u nadležnosti pojedine županijske lučke uprave u ukupnoj dužini lučkog područja svih luka u nadležnosti svih županijskih lučkih uprava,

. Učešće broja luka pojedine županijske lučke uprave u ukupnom broju luka svih županijskih lučkih uprava,

. Ekonomski i dohodovni značaj investicije,

. Stupanj zatvorenosti financijske konstrukcije.

Investicijski projekti financirat će se prema redoslijedu utvrđenom sukladno stavku 1. ovog članka, do razine raspoloživih sredstava.

Članak 8.

Županijske lučke uprave kojima su odobrena sredstva Fonda za realizaciju investicijskog projekta, dužna su ista koristiti namjenski, te o tome jednom godišnje podnijeti izvještaj Odboru Fonda putem Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze.

 

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/05-03/15

Ur. broj: 2170/01-11-01/5-05-8

Rijeka, 8. srpnja 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=133&mjesto=00001&odluka=95
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr