SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 18. Ponedjeljak, 4. srpnja 2005.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 HTML

19.

Temeljem članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04) i članka 42. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/ 01, 05/01 i 20/02) Općinsko poglavarstvo Općine Kostrena, na sjednici održanoj 5. lipnja 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom
za 2005. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom dopunjuje se članak 4. Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2005. godinu (»Službene novine« broj 14/05) na način da se u tabelarnom pregledu dodaje:

 

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 2.

Ovaj Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 022-05/05-01/2

Ur. broj: 2170-07-02-05-243

Kostrena, 5. lipnja 2005.

Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Miroslav Uljan, v. r.

 

Odluka o dopuni Plana   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=131&mjesto=51221&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr