SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 14. Ponedjeljak, 13. lipnja 2005.
OPĆINA KOSTRENA
18

18.

Temeljem članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04) i članka 42. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/ 01, 05/01 i 20/02) Općinsko poglavarstvo Općine Kostrena, na sjednici održanoj 21. prosinca 2004. godine donijelo je

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom za 2005. godinu

Članak 1.

Ovim Planom utvrđuje se redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom i popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koje se mogu obavljati na području Općine Kostrena kao i mikrolokacije za obavljanje ovih djelatnosti u 2005. godini.

Članak 2.

U 2005. godini planiraju se izvesti sljedeći radovi održavanja pomorskog dobra:

1. Sanacija sunčališta i plaže

»Smokvinovo« 50.000,00 kuna

2. Sanacija školjere lukobrana lučice

Stara voda« 250.000,00 kuna

3. Popravak asfaltne podloge šetnice

uz more 20.000,00 kuna

4. Održavanje plaža 200.000,00 kuna

5. Postava nove i zamjena dotrajale

ograde šetnice 200.000,00 kuna

6. Postava novih i popravak postojećih

tuševa na plažama 100.000,00 kuna

7. Projektna dokumentacija za izgradnju

javne rasvjete šetnice 30.000,00 kuna

8. Izvedba radova na izgradnji dijela

javne rasvjete šetnice 270.000,00 kuna

9. Naknada za Vijeće za davanje

koncesijskih odobrenja 2.000,00 kuna


UKUPNO: 1.122.000,00 kuna


Članak 3.

Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom jesu:

- sredstva prikupljena od naknade za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti utvrđenih u članku 4. ovog Plana

- sredstva od naknada za koncesiju na pomorskom dobru, sukladno posebnom zakonu

- sredstva Proračuna Općine Kostrena.

Ukupna sredstva iz stavka 1. ovog članka procjenjuju se na iznos od 1.122.000,00 kuna.

Članak 4.

Djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Kostrena i mikrolokacije za obavljanje djelatnosti utvrđuju se kako slijedi:

DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU KOJE SE MOGU OBAVLJATI I MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

 

NAZIV
PLAŽE

BROJ
LOKACIJE

K.Č. / K.O.

MIKROLOKACIJA

DJELATNOST

SREDSTVO

Veli Jarak

1

5225/1
Kostrena Lucija

Na sjeverozapadnom
dijelu plaže

Obuka jedrenja

Jedrilice

Mali Jarak

2

5225/1
Kostrena Lucija

Na betoniranom platou

Obuka plivanja

 

Mali Jarak

3

5225/1
Kostrena Lucija

Na betoniranom platou plivališta

Ugostiteljstvo i trgovina

 

Pod
Markovići

4

5225/1
Kostrena Lucija

Na betoniranom platou ispod restorana Kostrenka

Obuka ronilaca i organizacija ronilačkih izleta

Ambulantna prodaja
(škrinja, aparat za sladoled)

Spužvina

5

5537
Kostrena Lucija

Zapadno od betoniranog platoa ispusta otpadnih voda

Ugostiteljstvo i trgovina

Kiosk

Mikrolokacije iz stavka 1. ovog članka označene su na grafici koja čini sastavni dio ovog Plana, ali se ne objavljuje u »Službenim novinama« PGŽ.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine, a objavit će se u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 022-05/04-01/2

Ur. broj: 2170-07-02-04-556

Kostrena, 21. prosinca 2004.

Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Miroslav Uljan, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=127&mjesto=51221&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr