SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 6. Petak, 25. ožujka 2005.
OPĆINA KOSTRENA
12

12.

Na temelju članka 11. stavak 7. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (»Narodne novine« broj 163/03 i 94/04) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/ 01, 5/02 i 20/02) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 16. ožujka 2005. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o popisu trgovačkih društava od posebnog interesa
za Općinu Kostrena

I.

Od posebnog interesa za Općinu Kostrena su sljedeća trgovačka društva u kojima Općina Kostrena ima poslovne udjele:

1.) KD »AUTOTROLEJ« d.o.o. Rijeka

2.) KD »VODOVOD I KANALIZACIJA« d.o.o. Rijeka

3.) KD »ČISTOĆA« d.o.o. Rijeka

4.) KD »KOSTRENA« d.o.o. Kostrena

5.) »AMGA ADRIA« d.o.o. Kraljevica

6.) »KANAL RI« d.o.o. Rijeka

II.

Načelnik Općine Kostrena, kao dužnosnik u smislu članka 2. stavak 1. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, može biti član nadzornog odbora u trgovačkim društvima iz točke I. ovog Zaključka, ali bez prava na naknadu, osim prava na naknadu putnih i drugih troškova.

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-05-14

Kostrena, 16. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=122&mjesto=51221&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr