SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
OPĆINA BAŠKA

32.

Na temelju članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 4/18), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 11. lipnja 2018. godine 2018. godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2017. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje rezultat, raspodjela poslovnog rezultata, te način rasporeda ostvarenog viška prihoda utvrđenog u financijskim izvještajima Općine Baška za 2017. godinu u ukupnom iznosu

2.896.445,18 kuna, koji se sastoji od prenesenog viška prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu 2.372.408,22 kuna i viška prihoda i primitaka ostvarenih u 2017. godini u iznosu 524.036,96 kn.

Članak 2.

Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u godišnjim financijskim izvještajima za 2017. godinu na dan 31. prosinca 2017. godine utvrđena su kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ostvarenim viškom poslovanja na računu 92211 u iznosu 8.368.961,59 kuna podmirit će se manjak prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222 u iznosu 4.719.891,84 kuna i manjak prihoda od nefinancijske imovine na računu 92223 u iznosu 752.624,57 kuna.

Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 2.896.445,18 kuna, a sastoji se od slijedećih izvora financiranja:

43 prihodi za posebne namjene - koncesije na pomorskom dobru 1.349.706,86 kn

47 prihodi za posebne namjene - komunalni doprinos 1.546.738,31 kn.

Članak 4.

Sredstva iz članka 4. ove Oduke utrošit će se u 2018. godini za slijedeće namjene:

-1.349.706,86 kn prihoda od koncesija na pomorskom dobru utrošit će se za ulaganja na pomorskom dobru

-1.546.738,31 kn prihoda od komunalnog doprinosa utrošit će se za ulaganja u projekte izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2017. godinu stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/4

URBROJ:2142-03-01/1-18-3

Baška, 11. lipnja 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA
Predsjednica Tanja Grlj, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1061&mjesto=10007&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr