SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 10. Utorak, 10. travnja 2018.
OPĆINA BAŠKA

18.

Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18) Općinsko vijeće Općine Baška, na 8. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća
za Općinu Baška

Članak 1.

Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Baška, izrađena temeljem Odluke o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Baška KLASA: 130-01/17- 01/32, URBROJ: 2142-03-02/1-17-6 od 24. listopada 2017. godine i Odluke o određivanju nositelja i izvršitelja za pojedine rizike u izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Baška KLASA: 130-01/17-01/32, URBROJ: 2142-03-02/1-18-8 od 28. veljače 2018. godine.

Članak 2.

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Baška sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/3

URBROJ: 2142-03-01/1-18-13

Baška, 27. ožujka 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.

 

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1052&mjesto=10007&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr