SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 25. Petak, 15. rujna 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

58.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 32/09 i 10/13), a u svezi s člankom 9. Zakona o naseljima (»Narodne novine« broj 54/88), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 07. rujna 2017. godine, donijelo je sljedeću

O D L U K U
o imenovanju Povjerenstva za imenovanje naselja, ulica
i trgova na području Grada Malog Lošinja

I.

U Povjerenstvo za imenovanje naselja, ulica i trgova na području Grada Malog Lošinja imenuju se:

1.Julijano Sokolić za predsjednika,

2.Zlatko Vlašić, za člana,

3.Roberto Polonio, za člana,

4.Ranko Matušan, za člana,

5.Vlaho Stražičić, za člana.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 013-03/17-01/11

URBROJ: 2213/01-01-17-12

Mali Lošinj, 07. rujna 2017.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjadnik
Elvis Živković, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1026&mjesto=10005&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr