SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 25. Petak, 15. rujna 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

54.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ 26/09, 32709 i 10/13) i članka 2. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ 43/ 09, 6/10, 26/13 i 24/17), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 07. rujna 2017. godine,donijelo je sljedeću

O D L U K U
o imenovanju predsjednice i članova Komisije
za unapređivanje i razvitak manjih mjesta

I.

U Komisiju za unapređivanje i razvitak manjih mjesta imenuju se:

1.Nada Mužić, za predsjednicu,

2.Kemal Berberović, za člana,

3.Ferdinand Zorović, za člana,

4.Boris Adžić, za člana,

5.David Murljačić, za člana.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 013-03/17-01/11

URBROJ: 2213/01-01-17-8

Mali Lošinj, 07. rujna 2017.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjadnik
Elvis Živković, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1026&mjesto=10005&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr