SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 25. Petak, 15. rujna 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

51.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 26/ 09, 32/09 i 10/13) i članka 2. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 43/ 09, 6/10, 26/13 i 24/17), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj 07. rujna 2017. godine, donijelo je sljedeću

O D L U K U
o imenovanju predsjednice i članova Odbora
za međugradsku i međunarodnu suradnju

I.

U Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju imenuju se:

1.Vivien Alviž, za predsjednicu

2.Ljerka Raić, za člana

3.Dario Sabadoš, za člana

4.Tamara Derokov, za člana

5.Ana Pekić, za člana

6.Anton Vunić, za člana

7.Dejan Nekić, za člana

8.Dario Mužić, za člana.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 013-03/17-01/11

URBROJ: 2213/01-01-17-5

Mali Lošinj, 07. rujna 2017.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjadnik
Elvis Živković, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1026&mjesto=10005&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr