SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 25. Petak, 15. rujna 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

49.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 26/ 09, 32/09 i 10/13) i članka 2. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 43/ 09, 6/10, 26/13 i 24/17), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 07. rujna 2017. godine, donijelo je sljedeću

O D L U K U
o imenovanju predsjednika i članova Odbora
za zaštitu okoliša

I.

U Odbor za zaštitu okoliša imenuju se:

1.Branko Domac, za predsjednika

2.Anita Katalinić, za člana

3.Marta Nikolić, za člana

4.Stevan Gledić, za člana

5.Andrea Borić, za člana

6.Vedran Spasojević, za člana

7.Đurđica Šimičić, za člana.

II.

Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 013-03/17-01/11

URBROJ: 2213/01-01-17-3

Mali Lošinj, 07. rujna 2017.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjadnik
Elvis Živković, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1026&mjesto=10005&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr