SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 24. Četvrtak, 7. rujna 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

39.

Na temelju članka 32. i 46. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine PGŽ broj 26/09, 32/09, 10/13) i članka 15. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja(Službene novine PGŽ broj 31/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dana 07. rujna 2017.godine, donosi

O D L U K U
o izmjeni i popuni Odluke o osnivanju i načinu
rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja(Službene novine PGŽ broj 43/09, 6/10, 26/13),

-u članku 4. dodaje se točka 10. i glasi: »Odbor za branitelje«,

-u istom članku dodaje se točka 15. i glasi: »Odbor za obitelj«.

Članak 2.

Dodaje se članak 12. i glasi:

»Odbor za branitelje ima predsjednika i šest članova.

Odbor za branitelje:

-predlaže mjere i aktivnosti u svezi ostvarivanja statusnih prava, prava na stambeno zbrinjavanje, prekvalifikacije i samozapošljavanje, pružanja psihosocijalne pomoći, provođenja programa profesionalne rehabilitacije, prava na invalidsku i obiteljsku mirovinu, te pružanja i druge pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalida iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji radi ostvarivanja zakonom utvrđenih prava,

-predlaže mjere za poticanje aktivnosti, financiranja i/ili sufinanciranja vezanih za braniteljske udruge,

-razmatra donošenje odluka i drugih akata Gradskog vijeća koji se odnose na rad braniteljskih udruga,

-obavlja i druge poslove određene ovom odlukom i drugim aktima Vijeća.

Članak 3.

Dodaje se članak 16.a i glasi:

»Odbor za obitelj ima predsjednika i četiri člana.

Odbor za obitelj:

-predlaže mjere i aktivnosti u svezi praćenja i provođenja politike koja se odnosi na brak, obitelj i skrbništvo, posebno zaštitu materinstva, djece i mladih,

-razmatra provođenje aktivnosti na podizanju kvalitete života mladih i njihovo sudjelovanje u svim djelatnostima društva,

-predlaže mjere i aktivnosti zaštite djece i mladih od svih oblika ovisnosti,

-obavlja i druge poslove određene ovom odlukom i drugim aktima Vijeća.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenje, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Odluke o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja.

KLASA: 021-01/17-01/02

URBROJ:2213/01-01-17-4

Mali Lošinj, 07. rujna 2017.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1025&mjesto=10005&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr