SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 24. Četvrtak, 7. rujna 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

37.

Na temelju članka 15. Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 7/12, 12/ 12, 28/12, 6/14, 8/15, 32/15, 7/16) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko - goranske županije 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj 07. rujna 2017. godine, donijelo je

IZMJENU I DOPUNU PLANA
rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih
za obavljanje trgovine,iznajmljivanje robe i pružanje
usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada
Malog Lošinja za 2017.godinu

I.

U točki I. Plana rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2017. godinu (»Službene novine PGŽ« br. 8/ 17) mijenja se i dodaje sljedeće

                                   *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

II.

Ovlašćuje se Gradonačelnik da može zaključkom u iznimnim slučajevima izmijeniti mikrolokaciju za smještaj štandova ukoliko to zahtijevaju uvjeti i situacije koje se u ovom momentu ne mogu predvidjeti.

III.

Ova Odluka stupa na snagu s danom objave u »Službenim novinama« Primorsko - goranske županije.

Klasa: 944-05/17-01/117

Ur.broj: 2213/01-01-17-4

Mali Lošinj, 07. rujna 2017.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1025&mjesto=10005&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr