SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 21. Petak, 4. kolovoza 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

32.

Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda (NN 42/17) i odluke Gradskog izbornog povjerenstvo Grada Malog Lošinja o konačnim rezultatima izbora za gradonačelnika Grada Malog Lošinja KLASA: 013-02/17-01/01 URBROJ:2213/ 01-01-04-17-65 od 26. svibnja 2017.godine, gradonačelnica Grada Malog Lošinja, dana 25. srpnja 2017. godine, donosi

O D L U K U
o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor gradonačelnika Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se visina i određuje isplata naknade troškova izborne promidžbe za izbor gradonačelnika Grada Malog Lošinja na izborima održanim 21. svibnja 2017. godine.

Članak 2.

Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe prema konačnim rezultatima izbora, pripada kandidatima za gradonačelnika te njihovih zamjenika koji su dobili najmanje 10% važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su izišli na izbore, na način da se ista raspoređuju između kandidata razmjerno dobivenim glasovima, a visina naknade za najveći broj glasova kandidata određuje se za prvi izborni krug u iznosu od 10.000,00 kuna.

Članak 3.

Visina naknade određuje se u sljedećim iznosima:

1. ANA KUČIĆ (50,79%). . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

2. DUBRAVKO DEVČIĆ (23,29%) . . . . . . 4.585,55 kn

3. DEJAN NEKIĆ, mag. prim. educ. (11,49%) 2.262,26 kn

Članak 4.

Naknada troškova iz članka 3. ove odluke isplatit će se iz proračuna Grada Malog Lošinja na poseban račun kandidata otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe sa pozicije » lokalni izbori 2017«, kako slijedi:

1.ANA KUČIĆ (OIB:07579617542)
HR4823400093510743936

2.DUBRAVKO DEVČIĆ (OIB:21378290053)
HR9024020063500020017

3.DEJAN NEKIĆ (OIB:22865274956)
HR3723400093510731621

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

KLASA: 013-03/17-01/07

URBROJ: 2213/01-01-17-2

Mali Lošinj, 25. srpnja 2017.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnica:
Ana Kučić, mag.oec., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1022&mjesto=10005&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr