SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 9. Ponedjeljak, 3. travnja 2017.
OPĆINA JELENJE

5.

Na temelju članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/ 15) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09, 13/13. i 6/16), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 22. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2017. donijelo je

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O
KOMUNALNOJ NAKNADI NA PODRUČJU
OPĆINE JELENJE

Članak 1.

U članku 10. stavku 1. tablici R.b. 2. koeficijent namjene mijenja se i glasi: 1,00.

Članak 2.

U članku 10. stavku 1. tablici R.b. 3. koeficijent namjene mijenja se i glasi: 1,00.

Članak 3.

Članak 13. briše se.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ¨Službenim novinama PGŽ.

KLASA: 010-10/17-01/22

URBROJ:2170-04-01-17-10

Dražice, 29. ožujka 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1009&mjesto=51218&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr