SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

13.

Na temelju članka 19. stavka 1. točke 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja («Službene novine PGŽ», broj 26/09, 32/ 09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2017. godine, donosi

O D L U K U
O PREUZIMANJU ORGANIZACIJE, VOĐENJA I REALIZACIJE JAZZ FESTIVALA LOŠINJ

Članak 1.

Organizaciju, vođenje i realizaciju »JAZZ FESTIVALA LOŠINJ« obavlja Grad Mali Lošinj, odnosno fizička ili pravna osoba koju Grad Mali Lošinj za to ovlasti.

Članak 2.

Grad ovlašćuje Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj za obavljanje poslova organizacije, financiranja te administrativne, tehničke i druge poslove u svezi s radom, djelovanjem Jazz festivala Lošinj.

Odgovorna osoba koja zastupa Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj je ravnatelj, koji je ujedno odgovoran i Gradu Malom Lošinju za navedene aktivnosti iz stavka jedan ovog članka.

Članak 3.

Za Umjetničkog ravnatelja imenuje se Zoran Jex Jaeger, koji je odgovoran za kvalitetan koncept programa festivala.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 612-03/17-01/01

URBROJ: 2213/01-01-17-9

Mali Lošinj, 21. ožujka 2017.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1008&mjesto=10005&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr