SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 20. Petak, 1. kolovoza 2003.
OPĆINA OMIŠALJ
13

15.

Na temelju članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 23/01 i 07/02) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 24. srpnja 2003. godine donijelo je

DOPUNU
Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2001. - 2003. godine

U Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/ 01 i 03/03), u glavi I. IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA, iza točke 9. dodaje se točka 10. koja glasi:

»10.) DPU »PESJA I.

Detaljni plan uređenja »Pesja I« donijet će se za područje Luke posebne namjene »Pesja« Omišalj, za dio luke otvorene za javni promet - Luke Omišalj, kao i za dio kopna koji služi za potrebe luke.

Površina obuhvata iznosi 4,50 ha.

Plan obuhvaća područje Luke posebne namjene »Pesja« utvrđeno Odlukom o davanju koncesije za luku posebne namjene - sportsku luku »Pesja« Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/99), zatim područje Luke otvorene za javni promet - Luke Omišalj utvrđeno Odlukom o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 7/99), kao i javne površine u ulici Riva (parkiralište i javne površine do poluotoka Pesja).

Nacrt Prijedloga plana izradit će se do listopada 2003. godine.

Detaljnim planom utvrdit će se detaljna namjena površina, kako kopna tako i morskog akvatorija - postavljanje gatova, odgovarajućih objekata te prometnih površina s parkiralištem.«

Ova Dopuna Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2001. - 2003. godine stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/03-01/11

Ur. broj: 2142-06-03-01/1

Omišalj, 24. srpnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Anto Trogrlić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr