SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 7. Ponedjeljak, 1. ožujka 2004.
OPĆINA BAŠKA
Općina Baška

10.

Temeljem članka 7. stavak 1., alineja 1. i članka 8. stavak 3. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01, 10/02, 155/02 i 45/03), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 19. veljače 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o prestanku mandata članu Općinskog vijeća
Općine Baška i početku obnašanja dužnosti
člana Općinskog vijeća Općine Baška

Članak 1.

Utvrđuje se da je dana 13. veljače 2004. godine, Božidaru Seršiću prestao mandat člana Općinskog vijeća Općine Baška.

Članak 2.

Danom 19. veljače 2004. godine dužnost člana Općinskog vijeća Općine Baška započinje obnašati Sanjin Tancabelić.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/3

Ur. broj: 2142-03-04-5

Baška, 19. veljače 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Marijan Dekanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr