SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 6. Petak, 20. veljače 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županija

3.

Na temelju članka 49. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 106/03) i članka 55. podstavak 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01), Županijsko poglavarstvo na 66. sjednici 12. veljače 2004. godine, donijelo je

DOPUNE POSLOVNIKA
županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Poslovniku Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01), u članku 15., iza stavka 1., dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Ovlaštenim predlagateljima smatraju se i vijeća nacionalnih manjina te predstavnici nacionalnih manjina s područja Primorsko-goranske županije kada Županijskom poglavarstvu predlažu donošenje mjera za unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalne manjine.«

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 2.

Iza članka 19., dodaje se članak 19.a) koji glasi:

»Članak 19.a)

U pogledu materijala kojeg za sjednicu Županijskog poglavarstva priprema vijeće nacionalne manjine i predstavnik nacionalne manjine, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 16. do 19. ovog Poslovnika.«

Članak 3.

U članku 29., iza riječi »upravnom tijelu«, dodaju se riječi »predstavnik vijeća nacionalne manjine i predstavnik nacionalne manjine«.

Članak 4.

Ove Dopune Poslovnika stupaju na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/04-03/3

Ur.broj: 2170/01-92-01-04-8

Rijeka, 12. veljače 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=58&mjesto=00001&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr