SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 6. Petak, 20. veljače 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županija

Županija

2.

Na temelju članka 11. stavak 4. Odluke o javnim priznanjima (»Službene novine« broj 30/03) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01) Županijsko poglavarstvo je na 66. sjednici održanoj 12. veljače 2004. godine, donijelo

ODLUKU
o dodjeli zahvalnica i priznanja

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, te način i postupak dodjele zahvalnica i priznanja.

Članak 2.

Zahvalnica se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama, domaćim i stranim, za donacije, humanitarne i slične aktivnosti, te za uspješnu suradnju s ustanovama i tijelima Županije na područjima djelovanja od značaja za Županiju.

Priznanje se dodjeljuje domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama za doprinos razvoju pojedine oblasti, za postignuća u radu te za doprinos promidžbi Županije.

Zahvalnice i priznanja imaju pisani oblik, a dobitniku se uz zahvalnicu ili priznanje ne može dodijeliti i određeni novčani iznos.

Pod novčanim iznosom u smislu stavka 3. ovoga članka ne smatra se prigodni poklon (knjiga, monografija i slično).

Članak 3.

Zahvalnice i priznanja dodjeljuje Županijsko poglavarstvo.

Za likovni izgled i izradu zahvalnice i priznanja zadužen je Ured župana, Županijske skupštine i Poglavarstva.

Inicijativu za dodjelom zahvalnice i priznanja Županijskom poglavarstvu mogu dati:

. članovi Županijske skupštine

. članovi Županijskog poglavarstva

. radna tijela Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva

. upravna tijela Županije

Članak 4.

Inicijativa se podnosi u pisanom obliku nadležnom upravnom tijelu Županije kao ovlaštenom predlagatelju u odnosu na Županijsko poglavarstvo.

Pod nadležnim upravnim tijelom smatra se upravno tijelo u okviru kojeg se obavljaju poslovi koji su u svezi s djelatnošću odnosno aktivnostima osoba koje su predložene za dodjelu zahvalnica odnosno priznanja.

Inicijativa mora sadržavati opis postignuća i doprinosa zbog kojih se predlaže dodjela zahvalnice odnosno priznanja.

Članak 5.

Upravno tijelo iz članka 4. ove Odluke izvješćuje Županijsko poglavarstvo o podnesenoj inicijativi te predlaže Županijskom poglavarstvu prihvaćanje ili odbijanje inicijative.

Izvješće iz stavka 1. ovoga članka sadrži i očitavanje upravnog tijela u odnosu na podnijetu inicijativu.

Upravno tijelo iz članka 4. ove Odluke može i samo Županijskom poglavarstvu predložiti dodjelu zahvalnice odnosno priznanja.

Članak 6.

Odluka o dodjeli zahvalnice i priznanja objavljuje se u službenom glasilu Županije.

U Uredu župana, Županijske skupštine i Poglavarstva ustrojava se očevidnik dobitnika zahvalnica i priznanja.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/04-03/3

Ur.broj: 2170/01-92-01-04-6

Rijeka, 12. veljače 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=58&mjesto=00001&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr